• PSYCHOanalytická psychoTERAPIE DĚTÍ  A DOSPÍVAJÍCÍCH
  • psychoanalytická psychoterapie dospělých
  • psychoterapeutické a poradenské konzultace s rodiči
  • psychoterapeutická Krizová intervence
  • výuková a Lektorská činnost pro státní, nestátní a neziskové organizace  a odborné společnosti
  • Supervize psychoterapie dětí a adolescentů (VÝCVIKOVÝ SUPERVIZOR ČSAP)