1986-1989 Lekárská fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, SR

1989-1993 1.lékařská fakulta University Karlovy, Praha, ČR

1990 University of Edinburgh, stáž v dospělé psychiatrii v Royal Edinburgh Hospital, Edinburgh, Velká Británie

1991 Harvard University, klinické stáže z psychiatrie dospělých, dětí a konziliární psychiatrie v Beth Israel Hospital, Children´s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusets, USA

1995 Atestační zkouška z psychiatrie I.stupně, Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

1998 Atestační zkouška z dětské psychiatrie, Institut pro postgrdauální vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

1988-1992 Experienciální holistická psychoterapie, Dr. Frank David Cardelle, SR

1995 Kurz diagnostiky a terapie sexuálního zneužívání dětí, NSPCC training center, Leicester, Velká Británie

1996 Výcvik v telefonické krizové intervenci, ChildLine UK, Londýn,
Velká Británie

1995-2002 Výcvik v dětské psychoanalytické psychoterapii, Česká Společnost pro Psychoanalytickou Psychoterapii

1995-souč. Výcvik v individuální psychoanalytické psychotherapii dospělých, Česká Společnost pro Psychoanalytickou Psychoterapii

Členství
Česká pychiatrická společnost
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Publikace

Dítě v ohrožení, 1.vydání, GplusG, Praha, 1996, monografie
Dítě v ohrožení, 2. rozšířené vydání, Gplus G, Praha 1999, monografie
1.rok Linky bezpečí z hlediska prevence násilí na dětech, sborník Opařanských pedopsychiatrických dnů, Opařany, 1995
Aplikace teorie vazby při prevenci a terapii týrání, časopis Propsy, 12/1996
Proč rodiče týrají svoje děti, časopis Propsy 6/1997
Sexuální trauma v dětství, časopis Propsy, 1/1998
Týraná žena je v podobné pozici jako týrané dítě, sborník „Dneska tě ještě nezabiju- Zpráva stavu domácího násilí, Nadace ROSA, Praha 1997
Cílové oblasti v psychoterapii obětí sexuálního zneužití v dětství, sborník z konference East West, MPSV, 1997
Vedení rozhovoru při verifikaci sexuálního zneužití dítěte (spol.H.Halfarová), Česká a Slovenská Psychiatrie, 95, No.1, 1999
Prevalence sexuálního zneužívání dětí v ČR, (spol. L.Csémy, H.Halfarová. V.Bosák), Zdravotnictví v české republice, číslo 1, roč. 2, 1999
Týrání- informační leták, Nadace Naše dítě, Praha, 1996
Rasismus- informační leták Nadace Naše dítě, Praha, 1998
Děti v ohrožení, studijní text pro skripta, katedra pediatrie, 3.LFUK
Children at risk, studijní text pro skripta, katedra pediatrie, 3.LFUK
Co bychom měli všichni vědět o sexuálním zneužívání? -informační leták pro děti s tělesným postižením, Jihočeská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, 1999
Sexuální zneužívání dětí se zdravotním postižením-informační příručka pro rodiče a vychovatele, Jihočeská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, 1999
Gyermekek sexuális zaklatása a Cseh Köztársaságban. Retrospektív vizsagálat, Szenvedély betegségek, Addictologia Hungarica, Budapest, 1/VIII.2000
Sexuální zneužívání dětí v ČR -retrospektivní studie, Čes. a slov. Psychiatrie, 96, 2000, No.3,pp. 131-135
Sexuální zneužívání v rodině, v P.Weiss a kol.: Sexuální násilí – pachatelé a oběti, str. 82-116, GRADA, Praha, 2000
Děti v nouzi, v RAAdce učitele, str.1-23, nakl. Dr.Josef Raabe, Praha, 2000
Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence, co-editor, sbornik, o.s. Futurum, 2001
Teorie vazby a prevence týrání a zanedbávání dětí, in M.Pilařová, P.Pöthe: Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence, sbornik, o.s. Futurum, 2001, Praha, str.23-31
Kriminální chování a kvalita raného vztahu, in M.Pilařová, P.Pöthe (eds): Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence, sbornik, o.s. Futurum, 2001, Praha, str.31-39
Kdo se bojí strašidel: O úzkosti dětí, jejich rodičů a učitelů, co-editor, sborník 2003, o.s.Futurum, Praha
Separace-problém dětí a rodičů, in:M.Pilařová, P.Pöthe (eds): Kdo se bojí strašidel: O úzkosti dětí, jejich rodičů a učitelů, sborník 2003, o.s.Futurum, Praha, str. 35-43
Sexuální zneužívání a další úskalí sexuálního vývoje dětí v raném a předškolním věku, in:M.Pilařová, P.Pöthe (eds): Kdo se bojí strašidel: O úzkosti dětí, jejich rodičů a učitelů, sborník 2003, o.s.Futurum, Praha, str. 53-59
Psychoanalytická psychoterapie opozičního dítěte, Psychologie dnes, 6.číslo, 10.ročník, 2004, Praha, str.26-30
Vnitřní hranice dětských zločinců, Psychologie dnes, 11.číslo, 10.ročník, 2004, str.17-19
Syndrom zavrženého partnera, Zpravodaj o.s. Rosa, 03/2004, Praha, str.1-4
Hra o dítě, Psychologie dnes 9.číslo, 11.ročník, 2005
Proč nebereme děti vážně, Děti a My 3/2006 (ročník XXXVI)
Obranné postoje společnosti k fenoménu týrání dětí, Odborná příloha bulletinu Linky bezpečí, září 2007
Otec v ordinaci dětského psychoanalytika anebo „Možná přijde i tatínek“, Revue Psychoanalytická Psychoterapie, podzim 2007, IX ročník, číslo 2
Emoční poruchy v dětství a dospívání, psychoanalytický přístup, Grada, Praha, 2007
Proč posílat dítě na psychoterapii, Psychologie Dnes, 10/2009
Jsem traktor nebo dělo? Vnitřní realita “šílených dětí”, PSYCHOTERAPIE, 3.ročník(2009), č.3-4, 150-161
Psychoterapie dítěte. Případ šestiletého chlapce. Praha: Grada, 2011

Psychoterapie dítěte, případ šestiletého chlapce. Praha: Grada. 2011

Emoční poruchy v dětství a dospívání, 2., doplněné a aktualizované vydání, Praha: Grada, 2013