• Úzkostné poruchy u dětí a dospělých
 • Poruchy soustředění
 • Depresivní poruchy
 • Psychosomatická onemocnění
 • Posttraumatická porucha a akutní reakce na stres
 • Raný vývoj dítěte a raná péče
 • Rizikové chování dospívajících
 • Agresivní a hyperaktivní chování dětí
 • Psychická traumatizace a týrání
 • Sexuální zneužívání
 • Výchovné problémy v předškolním a školním věku
 • Péče o děti během a po rozvodu
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Supervizní vedení pracovníků ve výchovných a terapeutických institucích
 • Pěstounská a postadopční péče